Εργασίες στον κήπο τον Δεκέμβριο

ημερολόγιο κήπου

Λαχανικά
  • Σπορά στην οριστική θέση: μπιζέλια
  • Μεταφύτευση στην οριστική θέση: ανοιξιάτικα λάχανα.

Οπωροφόρα
  • Φύτευση νέων φυλλοβόλων δένδρων & κλημάτων.
  • Βασική λίπανση.

Καλλωπιστικά
  • Κλάδευση φυλλοβόλων και τριανταφυλλιάς.
  • Βαθύ σκάψιμο ή όργωμα των παρτεριών.
  • Αραίωση της κόμης των μεγάλων δένδρων.

web design