Παραθαλάσσια Φύτευση

Η υψηλή αλατότητα η μεταφορά αλάτων με τα μικροσταγονίδια του νερού, οι ισχυροί άνεμοι, το φτωχό έδαφος η ανεπάρκεια ή αλατότητα του νερού και οι συνθήκες ξηρασίας που επικρατούν κατά τους θερινούς μήνες, δημιουργούν δύσκολες συνθήκες για την επιβίωση των φυτών

Υπάρχουν όμως μεσογειακά είδη που μπορούν να αναπτυχθούν κάτω από τέτοιες συνθήκες και τα οποία δεν έχουν ιδιαίτερες απαιτήσεις συντήρησης.

photo gallery
web design