Ακακία κυανόφυλλη

Acacia cyanophylla

Δένδρο αειθαλές γρήγορης ανάπτυξης ύψους 4-6 μ. Ανθίζει Μάρτιο - Μάιο με άνθη κίτρινα σφαιρικά

web design