Αλβίζια

Albizia julibrissin

Δένδρο φυλλοβόλο, πλαγιόκλαδο, γρήγορης ανάπτυξης, ύψους 8 – 10 μ. Ανθίζει τους μήνες Ιούνιο – Αύγουστο, με άνθη σφαιρικά λευκορόδινα. Είναι φυτό χωρίς ιδιαίτερες εδαφικές απαιτήσεις, ανθεκτικό στη ξηρασία και στα αλατούχα εδάφη.

web design