Ολυμπιακό Κλειστό Γυμναστήριο Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης και Ρυθμικής Γυμναστικής Γαλατσίου

Στα παρτέρια των χώρων κεντρικής πρόσβασης φυτεύεται πυκνή σύνθεση ανθοφόρων θάμνων, σε φυτευτικό σύνδεσμο 50 x 50 εκ  ομοειδών ομάδων, με έντονα θερμά χρώματα. Τη φύτευση συμπληρώνει ο χλοοτάπητας και περιμετρική φύτευση εποχιακών. Φυτεύονται δένδρα σε αρκετή απόσταση από το κτίριο προκειμένου να προβληθεί η αισθητική του. Όλα τα φυτικά είδη έχουν έντονη ανθοφορία και υψηλό αισθητικό αποτέλεσμα την εποχή τέλεσης των Αγώνων.

Στη μεγάλη επιφάνεια, στο Β.Α. τμήμα, «σκηνοθετημένος» χείμαρρος επιχειρεί να δώσει την αίσθηση προϋπάρχοντος υδάτινου στοιχείου, το οποίο εντάσσεται στο σχεδιασμό. Η κοίτη του καλύπτεται με γεωύφασμα, για την αποφυγή βλάστησης ζιζανίων και στη συνέχεια με ποταμίσιο βότσαλο. Τoν τεχνητό χείμαρρο συμπληρώνει αισθητικά συμβατή παρόχθια βλάστηση.

Η φύτευση αποτελείται συνολικά από 370 δένδρα, 24.850 θάμνους, 1.800 πολυετή ανθοφόρα (σερφίνια) και  17.800 m2 χλοοτάπητα.

web design