Καυταντζόγλειο Στάδιο Θεσσαλονίκης αναβάθμιση

Πρωταρχικός σκοπός της φυτοτεχνικής διαμόρφωσης του χώρου είναι η δημιουργία ενός κατά το δυνατόν φυσικού, ανοικτού, ξεκούραστου χώρου υποδοχής αθλητικών δραστηριοτήτων.

Στόχοι της φυτοτεχνικής διαμόρφωσης είναι :

  1. Η υποβοήθηση της λειτουργικότητας (κυκλοφορία, στάση, άθληση κ.α.)  του χώρου όπως σχεδιάστηκε κατά την Αρχιτεκτονική διαμόρφωση
  2. Η αισθητική αναβάθμιση του χώρου και η ανάδειξη του χαρακτήρα του, με τρόπο ώστε να εντάσσεται στον οικισμό ως συμβατό στοιχείο.
  3. Η μείωση της οπτικής επίδρασης μη συμβατών χρήσεων όπως των χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων, αποδυτηρίων, W.C κλπ.
  4. Η οργάνωση του πρασίνου να γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε να παρουσιάζει φυσική εικόνα, αισθητικά επαρκή και να είναι εύκολη η συντήρησή του.

Σημαντικός παράγοντας στην επιτυχία της φύτευσης είναι η δημιουργία αναγνωρίσιμου χαρακτήρα προτείνεται η ομοιομορφία της περιμετρικής φύτευσης στις εισόδους του οικοπέδου με τη φύτευση μεγάλων ανθοφόρων δέντρων.

Εκτός από το αισθητικό όφελος θα βελτιώσει σημαντικά τις ακραίες θερμοκρασιακές συνθήκες κατά την διάρκεια του καλοκαιριού στα σημεία αυτά που είναι χώροι συνάντησης και αναμονής.

web design