Παμπελοπονησιακό Εθνικό Στάδιο Πάτρας έργα αναβάθμισης

Θα χρησιμοποιηθούν δένδρα πολύ μεγάλου τελικού ύψους, άνω των 8μ.και σχήματος ικανού να επιτυγχάνεται η μέγιστη σκίαση των χώρων, κατά τη διάρκεια της ημέρας. Η αναλογία φυλλοβόλων ειδών είναι τουλάχιστον 60% ώστε να έχουμε ηλιοφάνεια τους χειμερινούς μήνες και εναλλαγή της βλάστησης κατά τη διάρκεια του έτους.

Ο τρόπος διάταξης και οι αποστάσεις φύτευσης έχουν επιλεγεί με σκοπό την μέγιστη απορρόφηση του θορύβου και την οπτική απομόνωση των χώρων στάθμευσης από τους παρακείμενους χώρους.

Ο προτεινόμενος τρόπος φύτευσης έχει ως σκοπό να τονίσει τον άξονα της κίνησης γύρω από τα στάδια, δημιουργώντας ένα πράσινο περίγραμμα ενισχύοντας την αρχιτεκτονική των κτιρίων, προσφέροντας το επιθυμητό αισθητικό αποτέλεσμα.

Επιπλέον, προσφέρουν σκίαση των χώρων, επιτυγχάνεται απορρόφηση του θορύβου, οπτική απομόνωση της κυκλοφορίας και μείωση των αντανακλάσεων.

Θα πραγματοποιηθεί εμπλουτισμός της υφιστάμενης βλάστησης της ευρύτερης περιοχής γύρω από το ρέμα Διακονιάρη, με κατάλληλους ξηροφυτικούς θάμνους, δένδρα και πόες, για λόγους οικολογικούς, λειτουργικούς (συγκράτηση του εδάφους, μείωση της ταχύτητας των υδάτων επιφανειακής απορροής, κ.τ.λ.) και αισθητικούς.

web design