Μελέτη – Κατασκευή Ξενώνων 800 κλινών στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου

Καταβάλλεται προσπάθεια για τη διατήρηση όσο το δυνατόν  περισσοτέρων δέντρων από τα υπάρχοντα (πεύκα, ευκάλυπτοι κ.λ.π.) και ιδιαίτερα των ψηλών συστάδων. Τα εναπομείναντα δένδρα συντηρούνται και προστατεύονται ανάλογα.

Λόγω των μεγάλων χρονικών περιορισμών της Ολυμπιακής χρήσης του γηπέδου, διασφαλίζεται από τη μελέτη, η εφικτότητα των προτάσεων. Για το λόγο αυτό πραγματοποιείται ο σχεδιασμός λύσεων που θα συνδυάζουν την απαιτούμενη εικόνα και λειτουργία, ως άνω, με δυνατότητες απλής, γρήγορης και οικονομικής κατασκευής. Ο σχεδιασμός και ο καθορισμός της φύτευσης πάντως πρέπει να συνδυάζει τους δύο χρονικούς ορίζοντες, που είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες και η λειτουργία του συγκροτήματος Ξενώνων σε βάθος χρόνου.

Για την εξοικονόμηση των υδάτινων πόρων επιλέγονται φυτά της μεσογειακής και ιδιαίτερα της Αττικής χλωρίδας, με μικρές έως καθόλου ανάγκες άρδευσης (μετά το δεύτερο έτος από τη φύτευση).

web design