Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρισης στο ΟΑΚΑ

Τα φυτικά είδη που επιλέγονται ανήκουν παραδοσιακά στην Ελληνική χλωρίδα και ειδικότερα στο Αττικό Τοπίο. Όλα τα φυτικά είδη :

  • είναι ανθεκτικά σε προσβολές, παράσιτα, ασθένειες, δεν απαιτούν επεμβάσεις φυτοπροστασίας με φυτοφάρμακα, έχουν ελάχιστες απαιτήσεις σε καλλιεργητικές επεμβάσεις ή ιδιαίτερους χειρισμούς και η συντήρησή τους είναι εύκολη.
  • έχουν περιορισμένες απαιτήσεις σε νερό, οι οποίες θα ελαχιστοποιηθούν με τη πάροδο του χρόνου (ανάπτυξη ριζικού συστήματος), έχουν εξαιρετική ανθεκτικότητα σε συνθήκες ξηρασίας (λειψυδρίας) και ατμοσφαιρικής μόλυνσης.
  • έχουν αρωματικό φύλλωμα ή / και ανθοφορία.

web design