Φύτευση περιβάλλοντα χώρου ξενοδοχείου “Lindos Memories” στη Ρόδο

Στη σύνθεση της φύτευσης κυριαρχεί η ανθοφορία θάμνων χαμηλής – μέσης ανάπτυξης με θερμά χρώματα, η οποία ξεκινά από την άνοιξη και τελειώνει με τα πρώτα κρύα, καλύπτοντας αποτελεσματικά όλη τη καλοκαιρινή περίοδο.
Το μέγιστο αισθητικό αποτέλεσμα, τόσο σε ποσότητα όσο και σε ποιότητα ανθοφορίας, παρέχεται από Ιούνιο έως Σεπτέμβριο.

Η επιλογή των φυτικών ειδών έγινε με τα ακόλουθα κριτήρια :
  • Συμβατότητα με τις εδαφοκλιματικές συνθήκες της περιοχής και ειδικότερα αντοχή στις πολύ υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού
  • Υψηλό αισθητικό αποτέλεσμα με τον διακριτικό συνδυασμό θερμών αποχρώσεων με διάχυτο λεπτό άρωμα, όλες τις ώρες της ημέρας και της νύκτας.
  • Αντοχή στα υδροσταγονίδια της θάλασσας και σε υφάλμυρο νερό άρδευσης.
 
Η φύτευση ολοκληρώνεται με χλοοτάπητα προς την πλευρά της θάλασσας. Η επιφάνεια του χλοοτάπητα θα έχει απρόσκοπτη πρόσβαση και πλήρη λειτουργική χρήση.

web design