Κήπος στην Σαντορίνη

Από τα κλιματολογικά στοιχεία του μετεωρολογικού σταθμού Σαντορίνης, αξιοσημείωτες είναι η υψηλές τιμές της «απόλυτης μέγιστης θερμοκρασίας» από τον Απρίλιο μέχρι τον Οκτώβριο και η αυξημένη ταχύτητα του μόνιμα βόρειου ανέμου, με αποτέλεσμα τη επικράτηση δυσμενών συνθηκών έντονης εξάτμισης.
Με βάση το κλίμα, την γεωμορφολογία, τη χλωρίδα της περιοχής και τις λειτουργικές - αισθητικές ανάγκες του κήπου τα επιλεγόμενα φυτικά είδη, τα οποία θα ανήκουν ή θα είναι προσαρμόσιμα στη χλωρίδα της περιοχής, πρέπει να έχουν :

  • Eξαιρετική αντοχή σε συνθήκες ξηρασίας και σε παρατεταμένη υψηλή θερμοκρασία.
  • Ικανότητα ανάπτυξης ισχυρού ριζικού συστήματος(μηχανική και φυσιολογική αντοχή σε ακραία καιρικά φαινόμενα).
  • Μειωμένες απαιτήσεις άρδευσης, οι οποίες σε εύλογο χρονικό διάστημα θα μπορούν να μηδενιστούν.
  • Ελάχιστες απαιτήσεις συντήρησης και καλλιεργητικών επεμβάσεων.
  • Αντοχή σε προσβολές από ασθένειες και παράσιτα.
  • Ανθοφορία - καρποφορία κατά τους μήνες χρήσης της κατοικίας.

web design