Μελέτη υπαίθριου χώρου συγκροτήματος στη Λιβύη

Στόχος η κάλυψη των αισθητικών αναγκών των εργαζομένων στη Κρατική Εταιρεία Πετρελαίων.

Βασικό χαρακτηριστικό της φύτευσης είναι η απόλυτη προσαρμογή στις υψηλές θερμοκρασίες της περιοχής και η συμβατότητα με το υδάτινο στοιχείο.

web design