Φύτευση κτιρίου γραφείων ομίλου εταιριών «ΓΕΚ Α.Ε. – ΤΕΡΝΑ Α.Ε.»

Η ανάγκη οπτικής μόνωσης των γραφείων από τα γειτονικά κτίρια της οδού Καλαμών, απαιτεί φύτευση ήδη ανεπτυγμένων καθ’ ύψος αειθαλών θάμνων και αειθαλών αναρριχώμενων φυτών, γρήγορης ανάπτυξης.

Η φύτευση συνδυάζεται με αρωματικά φυτά, ενδημικά της Ελληνικής χλωρίδας.
Από την πλευρά της οδού Μεσογείων μειώνεται το ύψος της φύτευσης ώστε να μην εμποδίζεται η αίσθηση του ορίζοντα και να δημιουργείται οπτική διαδοχή με τη θέα του πράσινου πάρκου (Πάρκο Αστυνομίας).

web design