Φύτευση κτιρίου γραφείων SOTOVIKIS στη Φιλοθέη

Η μελέτη περιλαμβάνει την διαμόρφωση των σκληρών επιφανειών, την διακόσμηση με ειδικές κατασκευές καθώς επίσης την φύτευση, την άρδευση και τον φωτισμό.

web design