Εργασίες περιβάλλοντος χώρου - επικάλυψη περιμετρικών τάφρων Γενικού Νοσοκομείου Πύργου

Πραγματοποιείται σχεδιασμός λύσεων που θα συνδυάζουν την απαιτούμενη εικόνα και λειτουργία, ως άνω, με δυνατότητες απλής, γρήγορης και οικονομικής κατασκευής.

Για την εξοικονόμηση των υδάτινων πόρων επιλέγονται φυτά της μεσογειακής χλωρίδας, με περιορισμένες ανάγκες άρδευσης.

Προβλέπονται φιλικές προς το περιβάλλον μέθοδοι διαχείρισης όπως η εγκατάσταση «κλαδοκαταστροφέα» για την οικολογική διαχείριση υπολειμμάτων κλάδευσης, καρπών, υπολειμμάτων χλοοκοπής κ.λ.π. Σε προεπιλεγμένο κατάλληλο χώρο θα συγκεντρώνονται τα κονιορτοποιημένα υπολείμματα όπου αποδομούμενα μετατρέπονται σε φυσικό λίπασμα με τη φυσιολογική διαδικασία της κομποστοποίησης.

 

web design