Οριστική μελέτη λιμένα αναψυχής Λευκάδας και μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Στη σύνθεση της φύτευσης επικρατεί η δενδροφύτευση με αειθαλή και φυλλοβόλα δένδρα ολοκλήρου του προς την ξηρά ορίου του Λιμένα. Τα δένδρα που επιλέγονται έχουν αρχιτεκτονικό σχήμα, ενώ οι αποχρώσεις του πράσινου φυλλώματος δημιουργούν ευχάριστες αντιθέσεις (Τζιτζιφιά, Αριά, Κουκουναριά). Προς τη θάλασσα φυτεύονται Αρμυρίκια σαν φράκτης προστασίας από τον θαλάσσιου άνεμο.

Συμμετέχουν ακόμα αειθαλή δένδρα μικρότερης ανάπτυξης, εξαιρετικής αντοχής, με αξιόλογη ανοιξιάτικη ανθοφορία (Ακακία κυανόφυλλη).

Διακρίνονται περιοχές χαμηλής φύτευσης με θάμνους μέτριας και μικρής ανάπτυξης, με αειθαλές φύλλωμα, εξαιρετικής αντοχής, οι οποίοι επιδέχονται κλάδευσης και διαμορφώνονται εύκολα σε ελεύθερα ή αρχιτεκτονικά σχήματα. Όλα τα είδη που επιλέγονται έχουν εξαιρετική αντοχή στην άμεση γειτνίαση με τη αθάλασσα.

Η παρουσία ανθοφορίας και καρποφορίας (Λευκή Μουριά, Τζιτζιφιά) συμβάλλει στη διαμόρφωση ευνοϊκών συνθηκών για την πανίδα και το οικοσύστημα της περιοχής, προσελκύοντας έντομα - επικονιαστές, πουλιά κ.λ.π.

web design